تور کیش 3 شب و 4 روز پرواز کیش ایر

Kish Tour
شروع مبلغ: ۲,۳۰۰,۰۰۰
مدت سفر: ۳ شب و ۴ رو
محل حرکت تور: فرودگاه مهر آباد
محدوده سنی: ۶۵-۶

لیست هتل

ردیف کد تور شروع پایان مدت سفر تاریخ اعتبار انتخاب تاریخ
۱Kish-3d-1چهارشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۸شنبه - ۲ فروردین ۱۳۹۹۳ شبچهارشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
۲Kish-3d-2یکشنبه - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹چهارشنبه - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹۳ شبیکشنبه - ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۳Kish-3d-3دوشنبه - ۱۱ فروردین ۱۳۹۹پنجشنبه - ۱۴ فروردین ۱۳۹۹۳ شبدوشنبه - ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۴Kish-3d-4سه شنبه - ۱۲ فروردین ۱۳۹۹جمعه - ۱۵ فروردین ۱۳۹۹۳ شبسه شنبه - ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ردیف هتل(ها) اتاق یک تخته اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته اتاق پنج تخته کودک بدون تخت
۱
Tatilat
هتل تعطیلات
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand
هتل گراند
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Lilium
هتل لیلیوم
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانبدونبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Shaygan
هتل شایگان
۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲,۲۱۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
ردیف هتل(ها) اتاق یک تخته اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته اتاق پنج تخته کودک بدون تخت
۱
Tatilat
هتل تعطیلات
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand
هتل گراند
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Lilium
هتل لیلیوم
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانبدونبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Shaygan
هتل شایگان
۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲,۲۱۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
ردیف هتل(ها) اتاق یک تخته اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته اتاق پنج تخته کودک بدون تخت
۱
Tatilat
هتل تعطیلات
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand
هتل گراند
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Lilium
هتل لیلیوم
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانبدونبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Shaygan
هتل شایگان
۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲,۲۱۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
ردیف هتل(ها) اتاق یک تخته اتاق دو تخته اتاق سه تخته اتاق چهار تخته اتاق پنج تخته کودک بدون تخت
۱
Tatilat
هتل تعطیلات
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand
هتل گراند
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Lilium
هتل لیلیوم
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانبدونبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Shaygan
هتل شایگان
۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲,۲۱۰,۰۰۰ تومانبدون۹۹۰,۰۰۰ تومان
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای حاضر در تور:

شهرهای حاضر در تور:

شرح

1-کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شود.

2- تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت12:00 می باشد.

3- نرخ زیر دو سال جهت  بلیط  10%بزرگسال بوده و همراه داشتن فتوکپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است.                       

4-نرخ های فوق  قطعی نبوده و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.

به دلیل نوسانات قیمت قبل از رزرو حتما با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.